Kritéria pro posuzování sponzorů

FC Slavoj Žirovnice :

 

u Generální  sponzor F.C. SLAVOJ ŽIROVNICE :

 popis:

Partner na nejvyšší úrovni s rozhodujícím hlasem ve výboru klubu

(čestný předseda FC Slavoj Žirovnice)

 doba trvání:

2 roky a více

 roční příspěvek:

200 tis. Kč/rok

    Nabídka FC Slavoj pro generálního sponzora :

 • Do názvu F.C. Slavoj Žirovnice bude zakomponováno jméno generálního sponzora.

 • Statutární zástupce generálního sponzora se stává automaticky (bez volby) členem výkonného výboru a čestným předsedou klubu

 • Poskytnutí 10-ti volných vstupenek na všechna domácí utkání mužstev FC Slavoj, včetně "Perleťového poháru".

 • Před každým domácím utkáním mužstev FC Slavoj bude generální sponzor vyhlášen a bude mu vždy poděkováno za podporu klubu.

 • Využití zpravodaje vydávaného pro utkání A mužstva dospělých ke zveřejnění loga a reklamního textu generálního sponzora v rozsahu jedné tiskové strany.

 • Zveřejnění loga generálního sponzora na dresech všech mužstev FC Slavoj.

 • Zveřejnění loga gen.sponzora na plakátech pro všechna utkání na domácím stadionu.

 • Umístění dvou reklamních tabulí o velikosti 4 x 1 metr na stadiónu Budín. Výběr místa dle generálního sponzora. Reklamní tabule nechá zhotovit FC na své náklady dle návrhu generálního sponzora.

 • Umístění loga a reklamního textu generálního sponzora v každém čísle měsíčníku Žirovničan

 • Umístění loga a reklamního textu generálního sponzora na internetových stránkách F.C.Slavoj Žirovnice (fcslavojzirovnice.cz) a na vstupenkách na všechny akce pořádané FCS.

 • Zástupci generálního sponzora se zúčastní slavnostního rautu při příležitosti "Perleťového poháru" v počtu, který si sám určí generální sponzor.

 


u  Hlavní sponzoři  FC Slavoj Žirovnice :

 popis:

Hlavní a nepostradatelný partner podporující činnost FC Slavoj.

 počet sponzorů :

není omezen

 doba trvání:

Jedna soutěžní sezóna "podzim - jaro", nebo jeden kalendářní rok.

 příspěvek:

minimálně 30.000,- Kč

     Nabídka FC Slavoj pro významného sponzora  :

 • Poskytnutí  2 ks volných vstupenek na všechna domácí utkání FC, včetně "Perleťového poháru".

 • Zveřejnění názvu a loga sponzora v informačním zpravodaji vydávaném FC Slavoj pro domácí utkání A mužstva dospělých.

 • Umístění loga a názvu na plakátech na všechna domácí utkání.

 • Umístění reklamní tabule velikosti 4x1 m na stadiónu "Budín". Výběr místa dle hlavního sponzora. Reklamní tabuli zhotoví F.C. na své náklady dle návrhu hlavního sponzora. Ta bude vyvěšena v roce poskytnutí daru a v roce následujícím.

 • Umístění loga nebo jména na internetových stránkách FC Slavoj (fcslavojzirovnice.cz)

 • Možnost umístění jména a loga v každém čísle měsíčníku Žirovničan (po dohodě).

 • Dva zástupci hlavního sponzora se zúčastní slavnostního rautu při příležitosti "Perleťového poháru".

 

u Významní sponzoři  FC Slavoj Žirovnice :

 popis:

Významný partner podporující činnost FC Slavoj.

 počet sponzorů :

není omezen

 doba trvání:

Jedna soutěžní sezóna - "podzim - jaro"  nebo jeden kalendářní rok

 příspěvek:

minimálně 10.000,- Kč

     Nabídka FC Slavoj pro sponzora FC Slavoj :

·        Poskytnutí 1 volné vstupenky na všechna domácí utkání FC Slavoj, včetně "Perleťového poháru".

·      Zveřejnění názvu a loga významného sponzora v informačním zpravodaji vydávaném FC pro domácí utkání A mužstva dospělých.

·      Umístění na internetových stránkách klubu (fcslavojzirovnice.cz).

·      Zástupce sponzora se zúčastní slavnostního rautu při příležitosti "Perleťového poháru".

·      Umístění reklamní tabule do velikosti 3x1 m na stadiónu "Budín". Zhotovení tabule na náklady sponzora. Ta bude vyvěšena v roce poskytnutí daru a v roce následujícím.Její umístění určí vedení FC Slavoj (po vzájemné dohodě)

 

u  Sponzoři mužstva  FC Slavoj Žirovnice :

 popis:

Významný partner ve sportovní činnosti jím vybraného mužstva FC Slavoj.

 počet sponzorů :

není omezen (každé mužstvo mládeže či dospělých)

 doba trvání:

Jedna soutěžní sezóna "podzim - jaro"  nebo jeden kalendářní rok

 příspěvek:

minimálně 5.000,-Kč.


     Nabídka FC Slavoj pro sponzora mužstva :

 • Poskytnutí 1 volné vstupenky na domácí utkání všech mužstev FC Slavoj, včetně "Perleťového poháru".
 • Zástupce sponzora se zúčastní slavnostního rautu při příležitosti "Perleťového poháru".
 • Umístění jména s loga na internetových stránkách FC Slavoj Žirovnice.
 • Možnost umístění reklamní tabule do velikosti 2x1 m na stadiónu "Budín" na náklady sponzora. Její umístění určí vedení FC Slavoj (po vzájemné dohodě). Ta bude vyvěšena v roce poskytnutí daru a v roce následujícím.

 

u  Ostatní sponzoři FC Slavoj Žirovnice :

·  Sponzor, který podporuje konkrétní akci v neomezené hodnotě sponzorského daru.      

    A dále i sponzor, jehož příspěvek je nižší než 5.000,-Kč.

·  Bude zveřejněn při konkrétní akci a ve všech tiskovinách vydávaných FC Slavoj k této 

    akci.

·  Bude zveřejněn při "Perleťovém poháru" jako sponzor FCS