POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

fotbalového klubu FC Slavoj Žirovnice, z.s.

 

Dovolujeme si pozvat všechny členy FC Slavoj Žirovnice, starších 18-ti let, na volební valnou hromadu, kde se bude volit nový výbor FC Slavoj Žirovnice.

Zároveň zveme i ty nečleny Slavoje, kteří by měli zájem a chuť pracovat ve výboru FC Slavoj a pomoci tak k pokračování slavné tradice našeho milovaného klubu.

Zájemci z řad členů i nečlenů se mohou hlásit na tel.: 606611883 (P.Havelka), 777900701 (ing.Šebesta) nebo na e-mailu : hapos.slavoj@email.cz

 

 

Datum konání:                   11.11.2023 od 15:00 hod.

 

Místo konání:                    klubovna na stadionu Budín

 

Program:                                 Zahájení

                                               Schválení programu valné hromady

                                               Volba mandátové a volební komise

                                               Volba zapisovatele

                                               Zpráva současného předsedy o činnosti a hospodaření

                                               Volba nového výboru

                                               Schválení členských příspěvků

                                               Diskuse

                                               Usnesení

                                               Ukončení

 

 

V Žirovnici, 11.9. 2023

 

 

 

 

Ing. Libor Šebesta, předseda spolku