POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

fotbalového klubu FC Slavoj Žirovnice, z.s.

 

Dovolujeme si pozvat všechny členy FC Slavoj Žirovnice, starších 18-ti let, na volební valnou hromadu, kde se bude volit nový výbor FC Slavoj Žirovnice.

Zároveň zveme i ty nečleny Slavoje, kteří by měli zájem a chuť pracovat ve výboru FC Slavoj a pomoci tak k pokračování slavné tradice našeho milovaného klubu.

Zájemci z řad členů i nečlenů se mohou hlásit na tel.: 606611883 (P.Havelka), 777900701 (ing.Šebesta) nebo na e-mailu : hapos.slavoj@email.cz

 

 

Datum konání:                   1.12.2023, zač. 17,30 hod.

 

Místo konání:                    klubovna na stadionu Budín

 

Program:                                 Zahájení

                                               Schválení programu valné hromady

                                               Volba mandátové a volební komise

                                               Volba zapisovatele

                                               Zpráva současného předsedy o činnosti a hospodaření

                                               Volba nového výboru

                                               Schválení členských příspěvků

                                               Diskuse

                                               Usnesení

                                               Ukončení

 

Pokud nebude valná hromada po uplynutí půl hodiny od začátku způsobilá usnášení svolává výbor FC Slavoj Žirovnice, z.s. náhradní valnou hromadu, která se koná od 18:00 hodin téhož dne.

Náhradní valná hromada má stejný program jako řádná valná hromada a je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 

V Žirovnici, 11.10. 2023

 

 

Ing. Libor Šebesta, předseda spolku