39. ročník - 30. července 1972     


1. Baník Most

2. TJ Gottwaldov

3. SONP Kladno

4. Slavoj Žirovnice